Jean Jacques LECLEF, Notaris te Antwerpen

 

Jean Jacques LECLEF

Notaris te Antwerpen

 

Notaris Jean Jacques LECLEF

Eric Sasselaan 37
2020 Antwerpen
Tel. (03) 233.12.22 / (03) 233.12.14
Fax. (03) 231.26.48

BV BVBA
BTW BE 0880659139
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

16 mei 2018

Wat is de beste optie? Kan je belastingen besparen? Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? En de erfbelasting? Laat het zeker eens berekenen door je notaris!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 mei 2018

Iedere eigenaar heeft het recht zijn eigendom af te sluiten. Men heeft daartoe de toestemming van zijn buur niet nodig, voor zover men zich houdt aan een aantal regels.

Overleg met de buur is in principe enkel noodzakelijk indien men de afsluiting gemeenschappelijk wil maken. In steden en voorsteden kan men zijn buur zelfs verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van een muur die dient tot scheiding van huizen, binnenplaatsen en tuinen. Het bouwen van zo een gemene muur gebeurt 'te paard', dit wil zeggen op iedere eigendom voor de helft.

Heeft men niet de bedoeling een gemeenschappelijke afsluiting te maken, dan gaat men als volgt te werk, afhankelijk van het materiaal waarin zij wordt opgetrokken.

Afsluitingen in platen, tralies, schermen of draadwerk kunnen worden geplaatst tot aan de scheidingslijn.

Wil men een sloot graven, dan moet men tussen die sloot en het naburig erf half zoveel afstand laten als de sloot diep is, tenzij het naburig erf een stuk landbouwgrond of een hellend terrein is, want dan moet die afstand even groot zijn als de sloot diep is.
Bovendien moet de sloot zodanig aangelegd dat zij een glooiing heeft aan de kant van de buur, en dat zij de normale waterafloop niet verhindert.

Een levende haag moet op minstens vijftig centimeter van de scheiding worden geplant, dit om te vermijden dat men de buur zou hinderen bij een snoeibeurt van de haag.
Hoogstammige bomen mogen slechts op een door een vast en erkend plaatselijk gebruik bepaalde afstand worden geplant; bij gebrek aan zo’n gebruik mogen zij slechts op twee meter van de scheidingslijn worden geplant.

Tot slot kan de eigenaar van de afsluiting, buiten de tijd dat de vruchten te velde staan, het erf van zijn buur te betreden om de haag te snoeien, de muur te herstellen of te onderhouden. Is het naburig erf zelf afgesloten, dan moet de overgang worden gevraagd aan de buur, die de plaats daartoe zal aanwijzen. In geval van weigering mag men toch betreden op de minst beschadigbare plaats, en behoudens vergoeding van veroorzaakte schade.
Hou ook rekening met plaatselijke gebruiken die hiervan kunnen afwijken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

9 mei 2018

Welke goede doelen kan je zoal steunen? Check het via www.goededoelen.be.
Kan het via een testament? En wat is een duo-legaat?

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 
Leidinggevend notarieel jurist 6 mei 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Behandeling en opvolging van dossiers inzake: nalatenschappen, vereffeningen, vennootschappen;
Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid;
Rechtstreeks contact met cliënteel.

Wij vragen:

Master notariaat met grondige kennis van burgerlijk recht, gerechtelijk recht en vennootschapsrecht;
Ervaring in het notariaat;
Goede en stipte organisatie, vlotte communicatie, zowel mondeling als schrifteljik;
Goede kennis van nederlands, frans en engels;
Goede kennis van courante softwareapplicaties.

Wij bieden:

Voltijdse betrekking van onbepaalde duur met het oog op duurzame samenwerking;
Correcte verloning overeenkomstig uw vaardigheden en ervaring;
Doorgroeimogelijkheden;
Permanente bijscholing;
Hospitalisatie- en groepsverzekering en andere voordelen eigen aan de sector;
Vlot bereikbaar kantoor met openbaar vervoer op loopafstand.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar jj.leclef@notarisleclef.be.

 Afdrukken

Leidinggevend notarieel jurist

6 mei 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Behandeling en opvolging van dossiers inzake: nalatenschappen, vereffeningen, vennootschappen;
Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid;
Rechtstreeks contact met cliënteel.

Wij vragen:

Master notariaat met grondige kennis van burgerlijk recht, gerechtelijk recht en vennootschapsrecht;
Ervaring in het notariaat;
Goede en stipte organisatie, vlotte communicatie, zowel mondeling als schrifteljik;
Goede kennis van nederlands, frans en engels;
Goede kennis van courante softwareapplicaties.

Wij bieden:

Voltijdse betrekking van onbepaalde duur met het oog op duurzame samenwerking;
Correcte verloning overeenkomstig uw vaardigheden en ervaring;
Doorgroeimogelijkheden;
Permanente bijscholing;
Hospitalisatie- en groepsverzekering en andere voordelen eigen aan de sector;
Vlot bereikbaar kantoor met openbaar vervoer op loopafstand.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar jj.leclef@notarisleclef.be.

 Afdrukken
 

Notaris Jean Jacques LECLEF

Eric Sasselaan 37
2020 Antwerpen
Tel. (03) 233.12.22 / (03) 233.12.14
Fax. (03) 231.26.48

BV BVBA
BTW BE 0880659139
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba