Jean Jacques LECLEF, Notaris te Antwerpen

 

Jean Jacques LECLEF

Notaris te Antwerpen

Waarom een vennootschap oprichten?

Los van alle beschouwingen die eigen zijn aan elke vennootschapsvorm afzonderlijk, kan men stellen dat er 4 fundamentele motieven pleiten voor het oprichten van een vennootschap: