Jean Jacques LECLEF, Notaris te Antwerpen

 

Jean Jacques LECLEF

Notaris te Antwerpen

In de context van "erfenistarieven" vindt u op notaris.be nog volgende 15 artikels.

1 Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?

2 Hoe duur is erven in ons land
De graad van verwantschap. Het successietarief wordt in categorieën opgedeeld, op basis van de bloedverwantschap...

3 Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
Inleidend...

4 Tarief voor broers of zussen en halfbroers en halfzussen
Ook hier bestaan er wezenlijke verschillen in de tariefberekening naargelang het gewest.

5 Tarief voor ooms, tantes en neven, nichten
Het oude federaal 'successierecht' (nu de ozgenaamde 'erfbelasting' voor Vlaanderen) kende...

6 Tarief voor vreemden
In deze categorie zitten alle verre erfgenamen en niet-familieleden, bijvoorbeeld vrienden die via testament...

7 Tarief vzw's en (private) stichtingen
Erflaters kunnen via een testament legaten vermaken aan vzw’s, bijvoorbeeld liefdadigheidsinstellingen,...

8 De Vlaamse splitting
Zijn de erfgenamen afstammelingen in rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden? Dan wordt in Vlaanderen...

9 Uw gezinswoning en de fiscus in Vlaanderen
De gezinswoning is vaak het belangrijkste en meest waardevolle bestanddeel van de erfenis. Elk gewest...

10 Uw gezinswoning en de fiscus in Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet sinds 2014, net zoals Vlaanderen, van een vrijstelling op de...

11 Uw gezinswoning en de fiscus in Wallonië
Ook Wallonië kent een aparte successiebelasting voor de gezinswoning. Voor de erfgenaam in de rechte...

12 Het familiebedrijf: gunstregeling onder voorwaarden
Als een ondernemer onverwacht sterft, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Vaak ontbreekt een...

13 HOEVEEL BEDRAGEN DE ERFENISRECHTEN TUSSEN SAMENWONENDEN?
U woont samen met uw partner: Hoeveel bedragen de erfenisrechten? Is er een verschil met gehuwden? U...

14 Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
Sedert 1 januari 2001 betaalt hij of zij die erft van de persoon met wie hij of zij in Vlaanderen heeft...

15 Minder erfbelastingen betalen?
U denkt best tijdig aan uw erfenisplanning. U kan ook op voorhand een en ander wegschenken om uw erfgenamen...